• 34 Hoa Đào, Phường 2 Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

  • Điện thoại (028) 3899 5936/37/38

Tin tức

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty
Đọc thêm

Thông báo Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Đọc thêm

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Đọc thêm