• 34 Hoa Đào, Phường 2 Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

  • Điện thoại (028) 3899 5936/37/38

Tin tức

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (lần 8)

21 june

Ngày 06  tháng 06 năm 2011, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài đã làm thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 8 như sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302879813 (số cũ: 4103001480) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/02/2003, thay đổi lần thứ 8 ngày 06/06/2011.

2. Thay đổi vốn điều lệ: Tăng vốn điều lê từ 55,500,000,000 đồng lên 150,000,000,000 đồng thông qua đợt phát hành thêm.