• 34 Hoa Đào, Phường 2 Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

  • Điện thoại (028) 3899 5936/37/38

Giới thiệu

Định hướng phát triển

21 june

     Nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược mà Ban giám đốc LƯƠNG TÀI đã đề ra, các chiến lược cụ thể phải thực hiện như sau:

Mở rộng địa bàn hoạt động
     Hoạt động kinh doanh của Lutaco không chỉ giới hạn ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Lutaco đã mở rộng phạm vi hoạt động trên cả nước đặc biệt thời gian gần đây một số công trình tiêu biểu ở khu vực phía Bắc và miền Trung đã đóng góp đáng kể vào sự thành công của Lutaco. Tuy tỷ lệ doanh thu đóng góp từ các khu vực chưa đồng đều. Trong dài hạn, Lutaco sẽ mở chi nhánh ở các khu vực mà nhu cầu xây dựng hạ tầng cao như Miền Trung Tây Nguyên. Bên cạnh đó, các văn phòng di động sẽ được Lutaco áp dụng rộng rãi khi các công trình có thời gian thi công ngắn.

     Song song, Công ty sẽ triển khai các hoạt động đấu thầu công trình ngoài nước trong khu vực như Lào, Campuchia,….

Mở rộng ngành nghề kinh doanh
     Dựa trên các lợi thế sẵn có về xây dựng công trình, trong thời gian tới Lutaco sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực địa ốc, đầu tư khu du lịch và khu nghỉ dưỡng. Dự kiến đây là những lĩnh vực sẽ đưa lại giá trị gia tăng cao cho Lutaco.

     Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới

     Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2007 – 2010, đất nước Việt Nam đã chính thức là thành viên tổ chức Thương Mại Thế Giới, Chính phủ đã có nhiều chủ trương tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách và thực hiện những cam kết của Việt Nam theo lộ trình đã thỏa thuận khi gia nhập vào sân chơi Quốc Tế WTO. Việt Nam bước sang trang sử mới. Trong bối cảnh phát triển kinh tế hiện nay chúng ta có rất nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn, bởi chúng ta thiếu kinh nghiệm, nguồn lực tài chính và con người còn thiếu và yếu. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Lương Tài với định hướng đúng đắn dựa trên những điểm mạnh hiện có của công ty, công ty sẽ thành công trong bối cảnh hội nhập hiện tại.
     Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Lương Tài lớn lên từ nền tảng là thi công công trình và vẫn tiếp tục phát huy các lĩnh vực sẵn có. Bên cạnh đó, Lương Tài đã nhận thức được cơ hội kinh doanh trong điều kiện mới của thị trường và tiến hành đa dạng hóa kinh doanh.
     Tuy nhiên, Lương Tài cũng nhận thức được những khó khăn, sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường. Trên cơ sở đó, Lương Tài sẽ vận dụng, lựa chọn các ngành sản xuất kinh doanh phù hợp trong giai đoạn hội nhập.