• 34 Hoa Đào, Phường 2 Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

 • Điện thoại (028) 3899 5936/37/38

Năng lực

Quy trình cung cấp dịch vụ

21 june

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Lương Tài bao gồm một số bước được mô tả chi tiết trong sơ đồ sau :

 1.   Nhận thông tin về nhu cầu của chủ đầu tư (công trình)
 2.   Khảo sát năng lực nội bộ, đánh giá tình hình thị trường
 3.   Lập phương án dự thầu (nếu khả thi)
 4.   Tham gia đấu thầu
 5.   Ký hợp đồng thi công (nếu trúng thầu)
 6.   Giao khoán nội bộ (phân bổ công việc kể cả chọn thầu phụ)
 7.   Lập phương án và tiến độ thi công
 8.   Tiến hành xây lắp
 9.   Tiến hành nghiệm thu công trình
 10.   Hoàn công và quyết toán công trình
 11.   Bảo hành sửa chữa (nếu có)
 12.   Thanh lý hợp đồng
 13.   Thực hiện các dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng sau thanh lý (nếu có) .