• 34 Hoa Đào, Phường 2 Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

  • Điện thoại (028) 3899 5936/37/38

Tin tức

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

21 june

 

Kính gửi Quý Cổ đông

Được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài xin thông báo đến Quý cổ đông về việc gia hạn Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 6 năm 2017.

Vui lòng xem file đính kèm tại đây